One Stop Shop

Varje timme räknas! För att kunna erbjuda tids- och kostnadseffektiviserade orderflöden och containershantering, har vi samlat så gott som alla lösningar på ett och samma ställe – här hos oss på Tankclean.

Oavsett om behovet är rengöring, uppvärmning, reparationer, lagring eller transport till kund genom vårt åkeri, finns expertisen här hos oss. Och när enheten ändå står stilla för till exempel rengöring, kan vi passa på att utföra testning, uppmärkningen och reparationen av eventuella skador. På så sätt undviks onödiga stilllestånd och fördyrande förflyttningar. Kontakta oss, så tar vi fram en plan som passar just er.

Våra anläggningar är alla granskade separat av RISE Research Institute of Sweden för SQAS godkännande och certifiering i enlighet med Cefics guidelines. Alla anläggningar är av European Federation of Tank Cleaning Organisations (EFTCO) godkända utfärdare av European Cleaning Document (ECD) för att ni ska kunna känna er trygga i att rengöringar och processer håller högsta möjliga kvalitet.

Rengöring

Tankcleans anläggningar är alla utrustade med modern och kraftfull rengöringsutrustning för att effektivt och miljövänligt kunna rengöra enheter av olika slag, oavsett om det gäller tankcontainers, tankbilar, silotankar, IBCs, styckegodscontainrar eller om det finns andra rengöringsbehov.

Med tidsstyrda och standardiserade rengöringsprogram ser vi till att alltid att hålla högsta möjliga kvalitet på våra rengöringar.

Alla våra anläggningar är granskade av RISE Research Institute of Sweden för SQAS  i enlighet med Cefics guidelines, samt av EFTCO godkända utfärdare av ECD-dokument.

Terminal

För er som önskar lagra och hantera tomma eller lastade enheter av olika slag, har vi en effektiv terminalhantering. I samband med lagringen kan vi på alla anläggningar också utföra exempelvis workshoparbeten eller uppvärmningar. Färre stillestånd för dig som kund medför goda kostnadsbesparingar.

Då anläggningarnas exakta utrustning och tillstånd skiljer sig åt, rekommenderar vi att ni tar en kontakt med oss så lotsar vi er till den bästa lösningen.

Åkeri

Med en miljövänlig och modern fordonsflotta samt välutbildade och passionerade medarbetare, erbjuder Tankclean containertransporter, av- och pålastning men också kortare frakter och flyttar mellan olika terminaler, hamnar och järnvägar.

Med effektiv planering och strategisk geografisk placering klarar vi av att hantera stora volymer. Alla våra chaufförer är utbildade för ADR-FL och får med våra ADR-utrustade och certifierade fordon hantera även klassade transporter.

Åkeriet är en del av konceptet One Stop Shop där vårt fulla serviceutbud planeras och utförs av en part, vilket sparar onödiga förflyttningar och tid för planerarna.

Självklart är vårt åkeri certifierade av RISE Research Institute of Sweden för SQAS godkännande, och vi arbetar aktivt genom våra branschföreningar på nordisk och europeisk nivå för att vara drivande i utvecklingen.

Värmningar

På alla våra anläggningar utför vi uppvärmningar av enheter av olika slag, alltid med expertis av högsta klass. Med hjälp av ånga, elektricitet, glykol och hetvatten kan vi utföra kontrollerade uppvärmningar dygnet runt.

För att se vilka uppvärmningsmöjligheter som finns, se gärna varje anläggnings informationssida eller kontakta oss för svar på era frågor och för att hitta lösningar på specifika önskemål.

Workshop

På samtliga av våra anläggningar utför vi reparations- och underhållsarbeten samt tester av både enklare och mer omfattande karaktär. Tack vare detta kan vi exempelvis i samband med att enheten står still för rengöring, även utföra olika tester, reparera skador eller göra andra underhållsarbeten på såväl tankar och ramar som övrig kringutrustning.

2,5-års- och 5-årstester utförs i samarbete med ert önskade certifieringsorgan såsom DNV, Bureau Veritas, Silver Cims, SP med flera.

Reparationer och underhåll

 • Packningar
 • Ventiler
 • Svetsning
 • Målning
 • Utvändig tvätt
 • Uppmärkning med dekaler, logotyper och övriga märkningar
 • Med mera

Tester

 • 5-årstester
 • 2,5-årstester
 • 10-månaderstester
 • CSC-test
 • Trycktest
 • Vakuumtest
 • Med mera
Utförda uppdrag varje år
Kunder i världen
Anläggningar
Dedikerade medarbetare

Kontakta oss

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]