Med fem fullserviceanläggningar är Tankclean Sweden Nordens största företag inom tankrengöringsbranschen. Vi utför rengöringsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, terminalhantering, värmningar och andra kundunika önskemål.

Alla våra anläggningar är granskade av RISE Research Institute of Sweden för SQAS i enlighet med Cefics guidelines, samt av EFTCO godkända utfärdare av ECD-dokument.

Med den senaste utrustningen, strikta rutiner, utomstående granskningar och medarbetare som brinner för service, säkerställer vi att tiotusentals ordrar genomförs i tid varje år – och med största möjliga kundnöjdhet.

Utförda uppdrag varje år
Kunder i världen
Anläggningar
Dedikerade medarbetare

Vad gör oss speciella?

Med fem kompletta One Stop Shop anläggningar i Sverige står vi redo att möta våra kunders alla behov.

Rengöring
Workshop
Terminal
Nummer 1
i Norden

Jag vill ha mer information, kontakta mig.

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]