Terminal

På alla våra anläggningar har vi en effektiv terminalhantering för våra kunder som önskar lagra och hantera tomma eller lastade enheter av olika slag.

I samband med lagringen kan vi på alla anläggningar också utföra workshoparbeten, uppvärmningar och liknande kundunika önskemål, vilket möjliggör färre stillestånd för våra kunder.

Då anläggningarnas exakta utrustning och tillstånd skiljer sig åt rekommenderar vi att en kontakt tas med oss innan man anländer till anläggningen, för att vi ska kunna hjälpa till på bästa sätt.

Utförda uppdrag varje år
Kunder i världen
Anläggningar
Dedikerade medarbetare

Vad gör oss speciella?

Med fem kompletta One Stop Shop anläggningar i Sverige står vi redo att möta våra kunders alla behov.

Rengöring
Workshop
Terminal
Nummer 1
i Norden

Jag vill ha mer information, kontakta mig.