Miljö- och kvalitetsarbetet är viktigt för oss och därför också starkt förankrat i hela vår organisation. Vi ser det som en självklarhet att inte bara efterleva myndigheters och branschens standard och krav, utan att också vara med och driva utvecklingen mot nya nivåer.

Våra anläggningar är alla granskade separat av RISE Research Institute of Sweden för SQAS godkännande och certifiering i enlighet med Cefics guidelines.

Alla anläggningar är av European Federation of Tank Cleaning Organisations (EFTCO) godkända utfärdare av European Cleaning Document (ECD). Som kund ska ni alltid känna er trygga i att rengöringar och processer håller högsta möjliga kvalitet.

Tankclean som bolag är anslutet till Swedish & Nordic Tank Cleaning Association (SNTCA) för att kunna vara delaktiga i branschens utveckling.
I både EFTCO och SNTCA har Tankclean Sweden represention på styrelsenivå där vi arbetar aktivt för att utveckla branschen som helhet.

Certifikat

Klicka på önskad länk för att ladda ner våra SQAS-certifikat.

SQAS – Göteborg
SQAS – Stockholm
SQAS – Kvarntorp
SQAS – Perstorp
SQAS – Stenungsund

Miljötillstånd

Anläggning Tillståndsgivande myndighet Utfärdat datum
Göteborg Länsstyrelsen Västra Götalands län 2013-06-26
Kvarntorp Länsstyrelsen Örebro län 1995-09-29
Perstorp Länsstyrelsen Skåne län 2015-01-08
Stenungsund Länsstyrelsen Västra Götalands län 2015-02-26
Stockholm Länsstyrelsen Stockholms län 2014-01-28
Utförda uppdrag varje år
Kunder i världen
Anläggningar
Dedikerade medarbetare

Vad gör oss speciella?

Med fem kompletta One Stop Shop anläggningar i Sverige står vi redo att möta våra kunders alla behov.

Rengöring
Workshop
Terminal
Nummer 1
i Norden

Jag vill ha mer information, kontakta mig.

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]